Výběr ideálního bankovního účtu pro děti a mladé lidi může být oříškem

Každý rodič si přeje pro své děti tu nejlepší budoucnost. Platí však, že budoucnost se vytváří přítomným okamžikem. Jak tedy již nyní zvolit optimální bankovní konto pro vaše děti, aby byly v dospělosti spokojené? A co více, jak je naučit rozumně hospodařit s penězi, bez nichž se nikdo v životě neobejde?

Spoření pro děti

V dnešní době jsou bankovní účty zakládány dětem již od samého narození a jedná se jistě o rozumný krok. K založení účtu je potřebné pouze doložení rodného listu dítěte, kdy jste samozřejmě zástupcem dítěte a je vaší povinností spravovat peníze v jeho nejlepším zájmu. Po patnáctém roku věku dítěte je pak potřeba provést v bance změny smluvního nastavení, kdy dítě dokládá svůj nově získaný občanský průkaz. Nicméně aktivní přístup k disponování s úvěrovými a jinými finančními produkty získává až s datem plnoletosti.

Mnoho rodičů má obavy, že nejsou schopni ukládat pro dítě dostatečnou měsíční sumu. To sice může být pravda, ale nikdy by se to nemělo stát důvodem k celkové rezignaci na spoření. I prostřednictvím střádání velmi malých částek lze dospět k zajímavé sumě, ostatně naši předci by o výhodách i nutnosti šetření po malých sumách mohli vyprávět. Zlepší-li se vaše finanční poměry, bude měsíčně spořená suma navýšena, ale již bude mít na co navazovat.

Jaké účty pro děti a mladé zvolit?

Praktickou otázkou pak je, jaký konkrétní studentský účet nebo účet pro teenagery lze zvolit, tak aby byly pro ně optimální. Jako zajímavá možnost se například jeví mKonto pro děti, které je cíleno na věkovou skupinu do 15 let věku. Při jeho založení je pak získána bezkontaktní platební karta pro dítě od věku 8 let, rovněž lze k tomuto kontu zřídit až čtyři spořicí účty eMax Plus se zvýhodněným úrokem. K účtu se váže i internetové bankovnictví, k němuž má dítě zřízen pasivní přístup, tedy může pohyby na účtu monitorovat, nikoliv však zadávat platební příkazy. Při založení účtu je nutné doložit rodný list dítěte.

Pro teenagery nad 15 let věku pak může být velmi vhodné zvolit účet pro mladé například mKonto #navlastnitriko, kdy je tento produkt cílen na věkovou skupinu od 15 do 18 let. K tomuto účtu je rovněž bezplatně poskytována i bezkontaktní platební karta a jsou povoleny zdarma tři výběry z jakéhokoliv tuzemského bankomatu (v zahraničí je pak výběr nezpoplatněný, je-li vyšší než 1 500 Kč). Spravovat účet lze i pomocí mobilní aplikace, která je velmi intuitivní a jejíž ovládání nepředstavuje pro mladé lidi uvyklé na nejnovější technologie žádný problém. K založení konta je nutné doložit občanský průkaz dítěte. Platnost konta je pak ukončena dosažením plnoletosti, poté je zapotřebí zvolit si jiný finanční produkt, který bude pro osobu s nově získanou plnou způsobilostí k právním úkonům vhodnější.

Spoření ruku v ruce se základy hospodaření s penězi

Je známou pravdou, že sebevětší částka může být promrhána, octne-li se v rukou člověka, který nemá zkušenost s hospodařením s penězi ani úctu k penězům jako takovým. Tím samozřejmě není míněna výchova k lakotě a egocentrismu, ale k rozumnému zacházení s penězi, které zakládá na pozdější uspořádané finanční poměry. K těmto zásadám pak musí být děti vedeny již od útlého věku. K tomu je vhodných pár dobře míněných tipů o financích pro mladou generaci. Cena peněz jim musí být známá, stejně tak jako potřeba disciplíny v této oblasti.

I malé děti by si měly být vědomy omezenosti finančních prostředků, jejichž využívání končí slovem „NE“, a toho, že jejich získání obnáší značnou disciplínu i výdej energie. I milionářský potomek dokáže se svěřeným majetkem lépe hospodařit, seznámí-li se s hranicemi a občasným odmítavým postojem ze strany svého okolí. Stejně tak by měly děti porozumět skutečnosti, že je vždy zapotřebí mít vytvořenou určitou finanční rezervu, protože nikdo není vizionářem budoucnosti a nepříjemné věci se stávají i těm největším optimistům, kteří musí být na jejich řešení připraveni. A situace v životě pak přejí vždy více těm na ně připraveným.

Až si stát řekne

Vaši potomci by se kromě výše uvedeného měli seznámit i s principy odvádění daní a zdravotního a sociálního pojištění, tedy s tím, že existují povinné odvody, a peníze tak nemohou být všechny ponechány u jedné osoby. Naopak se z nich určitý podíl povinně odděluje, a nedodržují-li se tato pravidla, končí to velkými finančními problémy, až dokonce exekucí.

I když se to nyní může zdát velmi tematicky vzdálené, je zapotřebí také to, aby se děti a teenageři seznamovali již nyní s tím, že se jednou stanou závislými na pobírání důchodu, jehož výši však mohou napomoci již mnohem dříve. Institut penzijního připojištění by tak měl u vašich potomků brzy vstoupit ve známost, stejně tak jako by se měli dozvědět o možnosti uzavírání pojistných smluv, kterými lze mírnit eventuální budoucí kritické situace.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Required)

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com

Stáhněte si Váš dárek: eBook 8 tipů, jak ušetřit peníze↓